Regulamin Biletu do Parku Śląskiego 2019

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETU DO PARKU ŚLĄSKIEGO
W SEZONIE 2019

§ 1

1. „Bilet do Parku Śląskiego” zwany dalej Biletem, jest kartą wstępu, która uprawnia jego posiadacza do jednorazowego wstępu do obiektów będących pod zarządem stron, które zawarły stosowne umowy o współpracy w tym zakresie, tj. do:

a. Legendii – Śląskiego Wesołego Miasteczka – podmiot zarządzający: Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o. z siedzibą w 41 – 501 Chorzów, Plac Atrakcji 1;
b. Parku Linowego Silesia – podmiot zarządzający: Park Linowy Silesia s.c. z siedzibą w 44 -100 Gliwice, ul. Orzeszkowej 11
c. Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – podmiot zarządzający: Śląski Ogród Zoologiczny – jednostka budżetowa Województwa Śląskiego z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka nr 7;
d. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”- podmiot zarządzający: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z siedzibą w 41 – 500 Chorzów, ul. Parkowa 25;
e. Kolei Linowej „Elka”- podmiot zarządzający: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w 41 – 501 Chorzów, Aleja Różana 2.
f. Stadion Śląski – podmiot zarządzający: Stadion Śląski sp. z o.o. z siedzibą w 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24/203.

2. Bilet uprawnia do skorzystania z atrakcji obiektów wskazanych w ust. 1 pkt. a – f powyżej w następujących zakresach:

a. Legendii – Śląskiego Wesołego Miasteczka – wejście zgodnie z regulaminem obiektu (wyłączeniu podlegają wejścia na wydarzenia specjalne/okazjonalne organizowane na obiekcie);
b. Parku Linowego Silesia – przejście jedną z dostępnych tras (trudność trasy dostosowana do posiadanych umiejętności – po uzgodnieniu z pracownikiem obiektu; zgodnie z regulaminem obiektu;
c. Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – zwiedzanie obiektu zgodnie z jego regulaminem;
d. Stadionu Śląskiego – zwiedzanie obiektu zgodnie z jego regulaminem; po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
e. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – zwiedzanie obiektu zgodnie z jego regulaminem;
f. Kolei Linowej „Elka” – przejazd w jedną stronę (wyłączeniu podlegają przejazdy okazjonalne np. przejazdy nocne, Noc Świętojańska).

§ 2

1. Bilet zostaje wprowadzony w dwóch wersjach:

a. Bilet Indywidualny (dla jednej osoby) uprawniający jego posiadacza do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów określonych w § 1;
b. Bilet Rodzinny uprawniający do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów określonych w § 1 dla czterech osób (dwie osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie).

2. Każdy Bilet jest biletem imiennym i ważny jest wyłącznie wraz z okazaniem dowodu tożsamości jego posiadacza.

3. Ustala się cenę za Biletów w wysokości:

a. 110,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt a powyżej;
b. 300,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt b powyżej.

4. Bilety dostępne są w sprzedaży od 8 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

5. Zakupu Biletów można dokonać:

a. Za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie: http://sklep.parkslaski.pl z możliwością wysyłki (za dodatkową opłatą 8,50 zł brutto) lub z odbiorem własnym w kasie budynku dyrekcji Parku Śląskiego mieszczącej się przy Alei Różanej 2 w Chorzowie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00), na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego;
b. W kasie budynku dyrekcji Parku Śląskiego mieszczącej się przy Alei Różanej 2 w Chorzowie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00. Płatność wyłącznie gotówką),
c. W kasie Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia kasy);
d. Na stacjach Kolejki Linowej „Elka” – w soboty oraz niedziele – sprzedaż będzie prowadzona na obydwóch stacjach, zgodnie z godzinami otwarcia kas, w tygodniu na Stacji „Stadion Śląski”, zgodnie z godzinami otwarcia kas

6. Bilet upoważnia do wstępu do obiektów określonych w § 1 od momentu zakupu Biletu do 30 września 2019 r., z uwzględnieniem szczegółowych godzin otwarcia obiektów,
o których informację można uzyskać w obiektach oraz na ich stronach internetowych:

a. Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko  www.legendia.pl/o-nas/godziny-otwarcia/
b. Park Linowy Silesia  https://www.facebook.com/parklinowysilesia
c. Śląski Ogród Zoologiczny  www.zoo.silesia.pl/godziny-otwarcia
d. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” www.muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/godziny-otwarcia/
e. Kolej Linowa „Elka”  http://www.elka.parkslaski.pl/godziny-kursowania-elki.html
f. Stadion Śląski – http://stadionslaski.pl/oferta/zwiedzanie/

 

7. Bilet zakupiony na dany sezon może zostać wykorzystany wyłącznie w okresie wskazanym w ust. 6 powyżej – uprawnienia wynikające z Biletu nie przechodzą na kolejne lata/sezony.

 

8. Nie skorzystanie z wszystkich obiektów objętych Biletem nie uprawnia do żądania zwrotu części ceny jego zakupu.

 

§ 3

Posiadacz Biletu, po jego uprzednim okazaniu, uprawniony jest do skorzystania
z następujących zniżek i rabatów w obiektach Partnerów znajdujących się na terenie lub w pobliżu Parku Śląskiego:

1. Usługi hotelowe obejmujące jednorazową zniżkę na nocleg u jednego
z wyszczególnionych Partnerów:

a. Hotel Diament Bella Notte*** (Chorzów, Ignacego J. Paderewskiego 35) – 15%;

b. Hotel Diament Arsenal Palace**** (Chorzów, Ignacego J. Paderewskiego 35) – 15%;

c. Hotel Skaut** (Park Śląski, Aleja Harcerska 3) – 10%;

d. Apartamenty ActivPark – 10% (przy rezerwacji bezpośredniej);

e. Hotel Park Inn By Radison in Katowice*** (Katowice, ul. Bytkowska 1a) – 10%;

 

2. Usługi gastronomiczne obejmujące jednorazową zniżkę na zakup posiłku u jednego
z wyszczególnionych Partnerów (nie dotyczy zakupu napojów, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych):

a. Leśniczówka Rock&Roll Cafe (Park Śląski, Al. Muzyków 1) – 10%;

b. Zielona Dolina (Park Śląski, Aleja Różana 3) – 10%;

c. Restauracja Grota (Park Śląski, Al. Różana 4) – 10%;

d. Pub Róża (Park Śląski, Al. Różana 1) – 10%;

e. Restauracja oraz SPA Termy Cesarskie w Hotelu Arsenal Palace (Chorzów, Ignacego J. Paderewskiego 35) – 10%;

f. Restauracja Kuchnia Otwarta (Katowice, ul. Bytkowska 1a) – 10%.

g. Restauracja Łania (Park Śląski, Aleja Łani 1) – 5%;

h. Restauracja Dworek Parkowy (Park Śląski, Aleja Gwiazd 6) – 5%;

 

§ 4

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2019 r.