Regulamin Biletu do Parku Śląskiego 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BILETU DO PARKU ŚLĄSKIEGO
W SEZONIE 2017

§ 1
1. „Bilet do Parku Śląskiego” zwany dalej Biletem, jest kartą wstępu, która uprawnia jego posiadacza do jednorazowego wstępu do obiektów będących pod zarządem stron, które zawarły stosowne umowy o współpracy w tym zakresie, tj. do:
a. Śląskiego Wesołego Miasteczka – podmiot zarządzający: Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o. z siedzibą w 41 – 501 Chorzów, Plac Atrakcji 1;
b. Parku Linowego Silesia – podmiot zarządzający: Park Linowy Silesia s.c. z siedzibą w 44 -100 Gliwice, ul. Orzeszkowej 11
c. Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – podmiot zarządzający: Śląski Ogród Zoologiczny – jednostka budżetowa Województwa Śląskiego z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka nr 7;
d. Planetarium Śląskiego – podmiot zarządzający: Województwo Śląskie – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie z siedzibą w 41 – 500 Chorzów, Al. Planetarium 4;
e. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”- podmiot zarządzający: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z siedzibą w 41 – 500 Chorzów, ul. Parkowa 25;
f. Kolei Linowej „Elka”- podmiot zarządzający: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w 41 – 501 Chorzów, Aleja Różana 2.

2. Bilet uprawnia do skorzystania z atrakcji obiektów wskazanych w ust. 1 pkt. a – f powyżej w następujących zakresach:
a. Śląskie Wesołe Miasteczko – możliwość skorzystania z atrakcji ujętych w podstawowym bilecie wstępu do obiektu zgodnie z jego regulaminem (wyłączeniu podlegają wejścia na wydarzenia specjalne/okazjonalne organizowane na obiekcie);
b. Park Linowy Silesia – możliwość skorzystania z jednej trasy, zgodnie z regulaminem obiektu,
c. Śląski Ogród Zoologiczny – zwiedzanie obiektu zgodnie z jego regulaminem;
d. Planetarium Śląskie – jeden seans, zgodnie z regulaminem obiektu;
e. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – zwiedzanie obiektu zgodnie z jego regulaminem;
f. Kolei Linowej „Elka” – możliwość przejazdu w jedną stronę (wyłączeniu podlegają przejazdy okazjonalne np. przejazdy nocne (Noc Świętojańska).

§ 2
1. Bilet zostaje wprowadzony w dwóch wersjach:
a. Bilet pojedynczy (dla jednej osoby) uprawniający jego posiadacza do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów określonych w § 1;
b. Bilet rodzinny uprawniający do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów określonych w § 1 dla czterech osób (dwie osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie).

2. Każdy Bilet jest biletem imiennym i ważny jest wyłącznie wraz z okazaniem dowodu tożsamości jego posiadacza.

3. Ustala się cenę za Biletów w wysokości:
a. 90,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt a powyżej;
b. 250,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt b powyżej.

4. Bilety dostępne są w sprzedaży od 10 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r.

5. Zakupu Biletów można dokonać:
a. za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie: http://sklep.parkslaski.pl, z możliwością wysyłki lub odbiorem własnym w kasie budynku dyrekcji Parku Śląskiego mieszczącej się przy Alei Różanej 2 w Chorzowie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00), na zasadach określonych w regulaminie Sklepu Internetowego;
b. w kasie budynku dyrekcji Parku Śląskiego mieszczącej się przy Alei Różanej 2 w Chorzowie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00. Płatność wyłącznie gotówką),
c. w kasie Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w siedzibie Muzeum (od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia kasy),

6. Bilet upoważnia do wstępu do obiektów określonych w § 1 w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2017 r., z uwzględnieniem szczegółowych godzin otwarcia obiektów, o których informację można uzyskać w obiektach oraz na ich stronach internetowych:
a. Śląskie Wesołe Miasteczko – www.wesole-miasteczko.pl;
b. Park Linowy Silesia – www.pslaskiparklinowy.pl;
c. Śląski Ogród Zoologiczny – www.zoo.silesia.pl;
d. Planetarium Śląskie – www.planetarium.edu.pl;
e. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – www.muzeumgpe-chorzow.pl;
f. Kolej Linowa „Elka” – www.elka.parkslaski.pl.

7. Bilet zakupiony na dany sezon może zostać wykorzystany wyłącznie w okresie wskazanym w ust. 6 powyżej – uprawnienia wynikające z Biletu nie przechodzą na kolejne lata/sezony.

8. Nie skorzystanie z wszystkich obiektów objętych Biletem nie uprawnia do żądania zwrotu części ceny jego zakupu.

§ 3.
Posiadacz Biletu, po jego uprzednim okazaniu, uprawniony jest do skorzystania z następujących zniżek i rabatów w obiektach Partnerów znajdujących się na terenie lub w pobliżu Parku Śląskiego:

1. usługi hotelowe obejmujące jednorazową zniżkę na nocleg u jednego z wyszczególnionych Partnerów:
a. Hotel Diament Bella Notte*** (Chorzów, Ignacego J. Paderewskiego 35) – 15%;
b. Hotel Diament Arsenal Palace**** (Chorzów, Ignacego J. Paderewskiego 35) – 15%;
c. Hotel Skaut** (Park Śląski, Aleja Harcerska 3) – 10%;
d. Apartamenty ActivPark – 10% (przy rezerwacji bezpośredniej);
e. Hotel Best Western Premier**** (Katowice, ul. Bytkowska 1a) – 5%;

2. usługi gastronomiczne obejmujące jednorazową zniżkę na zakup posiłku u jednego z wyszczególnionych Partnerów (nie dotyczy zakupu napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych):
a. Leśniczówka Rock&Roll Cafe (Park Śląski, Al. Muzyków 1) – 10%;
b. Zielona Dolina (Park Śląski, Aleja Różana 3) – 10%;
c. Restauracja Grota (Park Śląski, Al. Różana 4) – 10%;
d. Pub Róża (Park Śląski, Al. Różana 1) – 10%;
e. Restauracja oraz SPA Termy Cesarskie w Hotelu Arsenal Palace (Chorzów, Ignacego J. Paderewskiego 35) – 10%;
f. Restauracja Willa Gardena (Park Śląski, Al. Planetarium 1) – 5%;
g. Restauracja Łania (Park Śląski, Aleja Łani 1) – 5%;
h. Restauracja Kuchnia Otwarta (Katowice, ul. Bytkowska 1a) – 5%.

§ 4
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2017 r.